Moduł V: Biblioteka - miejsce z potencjałem rozwoju.

Jest podsumowaniem dotychczasowej pracy bibliotekarzy w poszczególnych modułach. Przyjrzeniu się planowi rozwoju biblioteki. Co należy poprawić a co jeszcze zmienić. Wróciliśmy do misji i wizji biblioteki. A ponadto uczestnicy szkolenia pracowali w grupach na planowaniu strategicznym i projektowaniu działań, tworzeniu projektów i budowaniu poszczególnych jego części. W tych pięciu modułach zdobyliśmy umiejętności, które będą realizowane w dalszej pracy bibliotekarskiej. Szkolenie prowadziła jak zwykle profesjonalnie - Pani Beata Pawłowicz z Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.


16 maja 2012 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej odbyło się pierwsze spotkanie, którego głównym celem jest zainicjowanie partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju kultury "Skarby Naszej Gminy"

"Nigdy nie dostrzegamy skarbów, które mamy przed oczyma"
Paulo Coelho


Powitanie zaproszonych gości przez Eugenię Kosmowską - kierownika biblioteki. Przedstawienie krótkiej relacji z uczestnictwa II rundy Programu Rozwoju Bibliotek i jakie płyną z tego korzyści dla użytkowników instytucji kultury i bibliotekarzy. W dalszej części programu wysłuchaliśmy koncert muzyczny w wykonaniu dzieci ze Szlichtyngowej - uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. K. Kurpińskiego we Wschowie. A laureaci konkursu poetyckiego z naszego gimnazjum prosto ze Wschowy przybyli do biblioteki z nauczycielką j.polskiego - Agnieszką Grzelak aby umilić spotkanie.

 

Następny punkt programu.


Partnerstwo - dlaczego i po co? - wystąpienie Beaty Pawłowicz z Centrum Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie. Razem łatwiej można podzielić się obowiązkami, odpowiedzialnością. Wspólnie cieszyć się z sukcesów ale też przeżywać porażki. Po prezentacji uczestnicy spotkania podjęli dyskusję na temat partnerstwa. Zaproszeni goście biliby zainteresowani podjęciem takiej inicjatywy na rzecz wspierania aktywności lokalnej. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób. Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej - Jan Wardecki, z-ca Burmistrza - Jolanta Wielgus, Dyrektor Gimnazjum - Czesława Świercz, radni Rady Miejskiej w Szlichtyngowej, nauczyciele ze szkół naszej gminy, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- Maria Mruk, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia - Jarosław Gnat, Starostwo Wschowskie Zarząd Powiatu - Dorota Kostka, partnerzy lokalni, bibliotekarze.

Na zakończenie ustalono termin drugiego spotkania na 12.06.2012r.

 


Dnia 17.05.2012 r. w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie bajko - terapeutyczne p. Kamilą Hyllą - autorką oraz laureatką konkursu "Razem z Guziołkiem piszemy bajki" zorganizowane przez wydawnictwo Mac Edukacja. Bajkoterapia przynosi ogromne efekty w pracy z dziećmi. Przede wszystkim ma na celu poznawanie uczuć, emocji, wyciszeniu, walce z lękami. Pani Kamila Hylla jest nauczycielką Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Wschowie. Dzieci przybyły do biblioteki ze SP im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej ze swoimi nauczycielkami p. Elżbietą Jują oraz Małgorzatą Bednarską.


16 maja 2012 r. o godz. 14.00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej
odbędzie się pierwsze spotkanie, którego celem jest zainicjowanie partnerstwa lokalnego
na rzecz kultury - "Skarby Naszej Gminy"
"Nigdy nie dostrzegamy skarbów, które mamy przed oczyma"
Paulo Coelho.

Na spotkanie zaproszono - władze samorządowe, dyrektorów szkół, kierownika Referatu Oświaty, Kultury
i Zdrowia przy Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, prezesa Stowarzyszenia "Grupa Virtus", przyjaciół biblioteki. W spotkaniu weźmie udział animatorka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL Beata Pawłowicz.

Tydzień Bibliotek 2012 obchodzony w dniach 8-15 maja br. Ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i zawodu bibliotekarza. Hasło tej edycji "Biblioteka ciągle w grze"