Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu tworzenia księgozbioru naszej Biblioteki. Klauzula informacyjna znajduje się w zakładce RODO.