Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby, przekazujemy merytoryczne informacje; fanpage jest miejscem do dyskusji  i wymiany opinii na temat Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej
oraz działań podejmowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej
, opartej o zasady wzajemnego szacunku i kultury.

 

1. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury i poszanowania przekonań innych osób.

 

2. Każdy użytkownik publikuje komentarz na własną odpowiedzialność. Komentarze powinny odnosić się tylko i wyłącznie do treści wiadomości.

 

3. Poprzez umieszczenia komentarza użytkownik wyraża zgodę na jego publikację i akceptuje postanowienie niniejszego regulaminu.

 

4. Troszcząc się o najwyższą jakość dyskusji nie akceptujemy wpisów, które mogą uchodzić za obraźliwe, zawierające treści rasistowskie, naruszające dobra innych osób, propagujące niedozwolone środki i przemoc, obrażające inne wyznania i przekonania, zawierające treści pornograficzne oraz inne nieodpowiednie dla odbiorców poniżej 18. roku życia. Wpisy o w/w charakterze będą usuwane.

 

5. Nie będzie tolerowane łamania prawa – wszelkie aktywności niezgodne z obowiązującymi przepisami, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną, będziemy konsekwentnie usuwać, a jeśli sytuacja będzie tego wymagała – także zgłaszać odpowiednim organom.

 

6. Na fanpage'u Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zakazane są wpisy o charakterze trollingu, mowy nienawiści oraz hejtu. Treści te mogą być usuwane, aby nie zakłócać korzystania z witryny.

 

7. Na stronach zakazane jest publikowanie reklam.

 

8. Administrator zastrzega sobie prawo do kontrolowania, usuwania lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu oraz w przypadku zastrzeżenia, co do zgodności treści z obowiązującymi normami.

 

9. W przypadku osób łamiących postanowienia niniejszego regulaminu może dojść do zablokowania uczestnictwa.

 

10. Użytkownik może zwrócić się z prośbą o odblokowanie uczestnictwa wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

11. Każdy użytkownik korzystający z fanpage'a Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

 

12. Biblioteka Bubliczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem korzystanie z Fanpage’a . Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie na Fanpage’u  treści.

 

13. W pozostałych sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy zawarte w regulaminie serwisu Facebook i Istagram.

 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
dla osób odwiedzających Fanpage w portalu społecznościowym Facebook Inc.
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej
  

 

Administrator danych osobowych. 
Administratorem Państwa danych osobowych zamieszczanych w (fanpage’u) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej (https://www.facebook.com/Biblioteka-Publiczna-Miasta-i-Gminy-w-Szlichtyngowej-762386147272818/) portalu społecznościowego Facebook  jest Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, 67-407 Szlichtyngowa ul. Głogowska 1; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gdy przeglądacie Państwo nasz profil (niezależnie od tego, czy jesteście zalogowani, czy nie) Facebook przetwarza Państwa dane osobowe. Informacje zawarte w Państwa profilu oraz aktywność są także bezpośrednio administrowane przez Facebook. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Facebook znajdą Państwo: https://www.facebook.com/about/privacy 

 

Inspektor ochrony danych. 
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu
e-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

. we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.

 

Cele przetwarzania Państwa danych oraz podstawa prawna. 
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu: 

 

- promocji Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej,
- informowanie o naszych działaniach promocyjnych,
- publikowanie postów w fanpage’u,
- prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami;
- udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości;
- statystycznym (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników fanpage’a),
- prowadzeniu bieżącej korespondencji, przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez ww. portal, w tym komunikator Messenger. 

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, udzielonej wraz z wejściem na naszego fanpage’a:( https://www.facebook.com/Biblioteka-Publiczna-Miasta-i-Gminy-w-Szlichtyngowej-762386147272818/) oraz w związku z przetwarzaniem, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych. 
Przetwarzaniu podlegają dane osobowe, które opublikowali Państwo na swoim profilu, w szczególności imię i nazwisko, wizerunek, wiek itp. Dodatkowo, Facebook udostępnia nam informacje dotyczące wyświetlania naszych postów, ich zasięgów, liczby interakcji czy danych demograficznych naszych obserwujących. Informacje te mają charakter statystyczny, jednak tworzone są w oparciu o obserwacje czynione przez Facebook w odniesieniu do Państwa zachowań na naszym fanpage’u. 

 

Odbiorcy danych osobowych. 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne na podstawie przepisów prawa, lokalne media, inne podmioty, którym administrator udostępni dane w postaci zdjęć, filmów lub innych materiałów promocyjnych, podmioty, z którymi administrator zawarł umowę lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych. W związku ze specyfiką działania Facebook’a dane osobowe mogą być udostępniane spółkom z grupy operatora obsługującego ten portal. 

 

Okres przechowywania danych. 
Państwa dane, które posiadamy w wiadomościach prywatnych, są przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na dalsze przetwarzanie takich danych lub do chwili usunięcia przez Państwa swojego profilu na Facebooku. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, są one dostępne na naszym fanpage’u  do czasu usunięcia ich przez autora. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą. 
Na zasadach określonych przepisami RODO
przysługuje Państwu: 

 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
3) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zamieszczonych na fanpage’u danych osobowych,
4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.
 

 

Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. 
Administrator nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook, na podstawie stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy .

 

Informacja o wymogu podania danych. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a i istagrama, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem do nas prywatnej wiadomości. W przypadku przeglądania fanpage’a, istagrama przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Facebook.