Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy w Szlichtyngowej realizuje projektu "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Szlichtyngowa" realizowanego w ramach Priorytetu Promocja Integracji Społecznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach zadania aktywna integracja mającego na celu podniesienie podstawowych umiejętności życiowych uczestnicy projektu zostali przeszkoleni z podstaw obsługi komputera.
Zadanie zostało zrealizowane dzięki współpracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy i Biblioteki Publicznej w Szlichtyngowej, która umożliwiła dostęp do posiadanych komputerów.Biblioteka zaprasza dzieci do biblioteki
poniedziałek, środa, piątek od godz. 12.00 do godz. 15.30


* konkurs plastyczny pt. "Ja i biblioteka"
* zajęcia w ramach kampanii "Bezpieczny Internet w bibliotece"
* "Cała Polska czyta dzieciom" - zaproszony gość będzie czytał
wybraną książkę Roksany Jędrzejewskiej - Wróbel pt. " Florka: listy do Józefiny"
22 lutego 2012 r. o godz. 14.00

 

W piątek, 3 lutego 2012 r., w Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej w Starych Drzewcach odbyło się Spotkanie poetyckie.

Było ono inauguracją cyklu spotkań z lokalną twórczością w gminie Szlichtyngowa.
Na spotkanie, pomimo siarczystego mrozu, przybyło kilkanaście osób.
Swoją twórczość przy blasku świec zaprezentowały cztery poetki: Marta Góral, Zofia Kupczak, Barbara Stryk oraz Klaudia Warcholak. Wszystkie panie swoimi wierszami dostarczyły publiczności mnóstwo emocji, wzruszeń oraz radości.

Wieczór został uświetniony muzycznym występem uczennicy Szkoły Podstawowej w Szlichtyngowej - Urszuli Góral.
Podczas spotkania uczczono również pamięć zmarłej wybitnej poetki, zdobywczyni Nagrody Nobla- Wisławy Szymborskiej. Wspaniała atmosfera, miło spędzony czas- tak przybyli goście podsumowali spotkanie z poezją.
Kolejne spotkania z lokalnymi poetami w gminie planowane w kolejnych miesiącach.

 

 

Jak fanie jest w bibliotece. Przy komputerze można zdobyć wiedzę  i rozwijać się intelektualnie. Miło płynie nam wolny czas.

 

2 stycznia 2012 przedszkolaki odwiedziły bibliotekę z panią Kasią Ilmak. Ale fajnie tutaj jest, możemy pooglądać kolorowe książki dla dzieci. Malować rysunki na kartce od bloku. W bibliotece miło płynie czas. Z książką od przedszkola przyjaźnimy się.