Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów w realizacji planów w Nowym Roku 2013.

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek, przy współpracy z CAL 13 grudnia 2012 r. podsumowaliśmy dotychczasowe działania. Prezentacja multimedialna: konkurs kulinarny na ciasto "Szlichtuś", rajd Szlakiem Dębowym, rocznica urodzin Korczaka. Podjęcie działań co do Kalendarza na rok 2014, na rzecz rozwoju kultury - "Skarby Naszej Gminy". Kalendarz ma na celu rozbudzenie zainteresowania mieszkańców lokalnym bogactwem kulturowym, historycznym, społecznym. Zaplanowano działania na I kwartał 2013 r. Następnie Justyna Jasik nauczycielka z Gimnazjum Noblistów Polskich w Szlichtyngowej wręczyła dyplomy za dotychczasową współpracę w partnerstwie. W czasie przerwy pan Michał przygrywał na pianinie kolędy wprowadził nas w świąteczny nastrój. Na zakończenie ustalono datę następnego spotkania 14 marca 2013 r.

Galeria zdjęciowa

Janusz Korczak wybitna to postać o której powinniśmy zawsze pamiętać, tak wiele zrobił dla dzieci w polskiej i światowej pedagogice.

Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej we współpracy z Biblioteką Publiczną zorganizowało Konkurs czytelniczy (gmina) dla uczniów z gimnazjum i szkół podstawowych i powiatowy konkursu plastyczny pt. "Nie ma dzieci są ludzie" związany z twórczością Janusza Korczaka. Wyniki konkursu plastycznego zostaną ogłoszone w styczniu 2013 r. Główni organizatorzy  to panie z Gimnazjum - Justyna Jasik oraz Agnieszka Grzelak. Więcej informacji: na stronie internetowej Gimnazjum im. Noblistów Polskich i zw.portal.pl

Galeria zdjęciowa

Szkolenia były szansą na poznanie nowych osób z niemal całej Polski oraz okazją do wymiany doświadczeń związanych z Programem Rozwoju Bibliotek i codziennym funkcjonowaniem bibliotek publicznych. Program Rozwoju Bibliotek zakładał, że biblioteki wiodące mogą wysłać na szkolenie także wskazaną przez siebie osobę ze środowiska lokalnego, która uczestniczyła wcześniej w szkoleniach podstawowych. W związku z tą możliwością przyjaciel biblioteki- Aneta Gil pojechała na szkolenie specjalistyczne."Miejsce dla obywateli: e-administracja". Szkolenie odbyło się w Warszawie i było prowadzone przez Szymona Osowskiego. Na szkoleniu zapoznano się podstawami prawa administracyjnego, definicją informacji publicznej i prawem dostępu do informacji publicznych, uzyskano informacje jakie prawa i obowiązki ma obywatel, w jaki sposób i gdzie składać wnioski oraz skargi, poddano analizie informacje zawarte w Biuletynach Informacji Publicznej oraz zdobyto umiejętności praktyczne z zakresu korzystania z usług elektronicznych urzędów.W ciągu ostatnich miesięcy w ramach projektu edukacyjnego realizowanego przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL pracownicy biblioteki oraz przedstawiciele środowiska lokalnego mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach specjalistycznych Programu Rozwoju Bibliotek.

Do wyboru było kilka tematów szkoleń, w związku z czym bibliotekarze, bibliotekarki i partnerzy lokalni rozjechali się w różne miejsca Polski. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej jako biblioteka wiodąca wzięła udział w tego typu szkoleniach. Panie Bibliotekarki ze Szlichtyngowej oraz z Filii Biblioteki Publicznej w Starych Drzewcach wzięły udział w dwóch szkoleniach specjalistycznych: "Miejsce dla młodych" we Wrocławiu oraz "Miejsce bez barier: usługi dla seniorów i niepełnosprawnych" w Stęszewie. We Wrocławiu zdobyto umiejętności komunikacji niezbędnej w pracy z młodymi ludźmi oraz poznano sposoby współpracy z dziećmi i młodzieżą. Na drugim szkoleniu poznano definicję osoby starszej i niepełnosprawnej, zasady pomagania im w codziennym życiu, zdobyto umiejętności komunikowania się z tymi osobami. Wyświetlono również film mówiący o tym, że niepełnosprawność wcale nie musi eliminować z życia społecznego, rodzinnego i intymnego. Doświadczalnie poznano bariery architektoniczne napotykane przez osoby niepełnosprawne.  Szkolenie prowadzili trenerzy: Tomasz Bidul i Dominik Rymer, którzy z problemem niepełnosprawności borykają się na co dzień.