Zmiana godzin otwarcia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej dla czytelników w lipcu i sierpniu.

Pn. śr. pn.        10.00 - 17.00

wtorek              8.00 - 15.00

czwartek         11.00 - 15.00

sobota             nieczynna

Wakacje z książką!

Czytaj książki w letnie dni, będziesz miał lepsze sny!


18 czerwca 2012 br.- dzieci z Przedszkola Samorządowego, przybyły z panią Katarzyną Ilmak do biblioteki. Wizyta dla nich w bibliotece jest ważnym wydarzeniem. Zawsze z uśmiechem na twarzy oglądają kolorowe książki dla dzieci.


12 czerwca 2012r w  Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej odbyło się II spotkanie partnerskie na rzecz rozwoju kultury - ?Skarby Naszej Gminy?. Celem jest wytyczenie kierunków działań, określenie zadań do realizacji. Eugenia Kosmowska ? kierownik biblioteki powitała przybyłych gości; dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II - Daniela Mike, nauczycielki z Gimnazjum Miejskiego i przedszkola, Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu - Jarosława Gnat z Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, radnych z Rady Miejskiej, leśniczego-  Andrzeja Nowickiego i pozostałych zaproszonych gości. Wspierała nas pani Beata Pawłowicz z Centrum Aktywności  Lokalnej CAL w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Na drugim spotkaniu skupiono się na realizacji pierwszego pomysłu,  dotyczącego wydania kalendarza na rok 2014.  Tematem wiodącym są ?Skarby Naszej Gminy?. Każdy miesiąc, inny temat ? ?Skarb?. Nad strukturą kalendarza będziemy pracować cały  rok 2013. Każdy z uczestników przedstawił swój pomysł na poszczególne miesiące. Tym samym przydzielono zadania do realizacji.

Zawiązało się Partnerstwo lokalne liderem partnerstwa zostały, panie - Justyna Jasik i Barbara Garsztka-Zientek z  Gimnazjum Miejskiego w Szlichtyngowej. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze.

Ustalono termin III spotkania na wrzesień 2012.

 


15 czerwca 2012 r. o godz. 17.00 biblioteka
zaprasza miłośników piłki nożnej na mini konkurs
o tematyce "Krótka historia mistrzostw".

 

Moduł V: Biblioteka - miejsce z potencjałem rozwoju.

Jest podsumowaniem dotychczasowej pracy bibliotekarzy w poszczególnych modułach. Przyjrzeniu się planowi rozwoju biblioteki. Co należy poprawić a co jeszcze zmienić. Wróciliśmy do misji i wizji biblioteki. A ponadto uczestnicy szkolenia pracowali w grupach na planowaniu strategicznym i projektowaniu działań, tworzeniu projektów i budowaniu poszczególnych jego części. W tych pięciu modułach zdobyliśmy umiejętności, które będą realizowane w dalszej pracy bibliotekarskiej. Szkolenie prowadziła jak zwykle profesjonalnie - Pani Beata Pawłowicz z Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.