Szkolenia były szansą na poznanie nowych osób z niemal całej Polski oraz okazją do wymiany doświadczeń związanych z Programem Rozwoju Bibliotek i codziennym funkcjonowaniem bibliotek publicznych. Program Rozwoju Bibliotek zakładał, że biblioteki wiodące mogą wysłać na szkolenie także wskazaną przez siebie osobę ze środowiska lokalnego, która uczestniczyła wcześniej w szkoleniach podstawowych. W związku z tą możliwością przyjaciel biblioteki- Aneta Gil pojechała na szkolenie specjalistyczne."Miejsce dla obywateli: e-administracja". Szkolenie odbyło się w Warszawie i było prowadzone przez Szymona Osowskiego. Na szkoleniu zapoznano się podstawami prawa administracyjnego, definicją informacji publicznej i prawem dostępu do informacji publicznych, uzyskano informacje jakie prawa i obowiązki ma obywatel, w jaki sposób i gdzie składać wnioski oraz skargi, poddano analizie informacje zawarte w Biuletynach Informacji Publicznej oraz zdobyto umiejętności praktyczne z zakresu korzystania z usług elektronicznych urzędów.W ciągu ostatnich miesięcy w ramach projektu edukacyjnego realizowanego przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL pracownicy biblioteki oraz przedstawiciele środowiska lokalnego mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach specjalistycznych Programu Rozwoju Bibliotek.

Do wyboru było kilka tematów szkoleń, w związku z czym bibliotekarze, bibliotekarki i partnerzy lokalni rozjechali się w różne miejsca Polski. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej jako biblioteka wiodąca wzięła udział w tego typu szkoleniach. Panie Bibliotekarki ze Szlichtyngowej oraz z Filii Biblioteki Publicznej w Starych Drzewcach wzięły udział w dwóch szkoleniach specjalistycznych: "Miejsce dla młodych" we Wrocławiu oraz "Miejsce bez barier: usługi dla seniorów i niepełnosprawnych" w Stęszewie. We Wrocławiu zdobyto umiejętności komunikacji niezbędnej w pracy z młodymi ludźmi oraz poznano sposoby współpracy z dziećmi i młodzieżą. Na drugim szkoleniu poznano definicję osoby starszej i niepełnosprawnej, zasady pomagania im w codziennym życiu, zdobyto umiejętności komunikowania się z tymi osobami. Wyświetlono również film mówiący o tym, że niepełnosprawność wcale nie musi eliminować z życia społecznego, rodzinnego i intymnego. Doświadczalnie poznano bariery architektoniczne napotykane przez osoby niepełnosprawne.  Szkolenie prowadzili trenerzy: Tomasz Bidul i Dominik Rymer, którzy z problemem niepełnosprawności borykają się na co dzień.

 

Narodowe Święto Niepodległości - Lekcja historii dla przedszkolaków.

9 listopada 2012r. emerytowany nauczyciel pan Tadeusz Kubaj w bardzo interesujący, a zarazem prosty sposób przekazał przedszkolakom informacje  dlaczego 11 listopada obchodzimy Święto Odzyskania Niepodległości. Mówił o symbolach narodowych.  Dzieci z przedszkola przyniosły kolorowe rysunki oraz z zainteresowaniem słuchały, zadawały pytania.  Starały się zapamiętać nazwisko Józefa Piłsudskiego. Przedszkolaki przybyły do biblioteki z panią Katarzyną Ilmak.

 

W poszukiwaniu dębów

6 października 2012 roku odbył się rowerowy Rajd Szlakiem Dębowym. Został zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Szlichtyngowej oraz partnerstwo lokalne Programu Rozwoju Bibliotek. Punktualnie o godzinie 11.00 wszyscy uczestnicy zebrali się na rynku w Szlichtyngowej, skąd wyruszył Rajd. Pierwszym przystankiem był Park w Górczynie, gdzie znajduje się najstarszy dąb w gminie. Został posadzony przez  króla Jana III Sobieskiego. Pod dębem pani Dorota Kostka zainaugurowała Rajd Szlakiem Dębowym, a pan Kazimierz Cwynar opowiedział nam legendę związaną z historią drzewa. Po krótkim postoju Rajd ruszył dalej w kierunku małej wioski - Puszczy, gdzie był kolejny przystanek. W Puszczy uczestnicy Rajdu zapoznali się z historią miejscowości oraz podziwiali drzewa zasadzone na strzelnicy sportowej. Potem dębowi rajdowcy udali się do miejscowości Zamysłów, gdzie oglądali ruiny pałacu - dawnej siedziby sióstr Klarysek. Po wysłuchaniu legendy związanej z tą miejscowością Rajd wyruszył w ostatni etap prowadzący do Pałacu Czerwony Róg w Jędrzychowicach. Po dotarciu na miejsce uczestnicy Rajdu Szlakiem Dębowym mogli zwiedzić Pałac oraz park wokół niego, a także podziwiać rosnące tam cuda natury. Potem przyszedł czas na odpoczynek. Na uczestników Rajdu czekało biesiadowanie przy ognisku w akompaniamencie akordeonu, pieczenie kiełbasek, a dla najmłodszych zorganizowano kącik plastyczny. W drodze powrotnej wszyscy byli zgodni, że Rajd Szlakiem Dębowym był wspaniałą przygodą, a także niezwykłą lekcją historii regionu. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej serdecznie dziękuje partnerstwu lokalnemu oraz wszystkim uczestnikom Rajdu za uczestnictwo i wspaniałą atmosferę. Być może już niebawem wyruszymy na poszukiwania kolejnych Skarbów naszej gminy.

Dzieci z przedszkola niektóre po raz pierwszy przybyły do biblioteki. Pani Magdalena Szczepaniak, przeprowadziła krótką lekcję wychowawczą, że nie należy kłamać na podstawie książki "Tupcio Chrupcio jest kłamczuszkiem".