18 czerwca 2012 br.- dzieci z Przedszkola Samorządowego, przybyły z panią Katarzyną Ilmak do biblioteki. Wizyta dla nich w bibliotece jest ważnym wydarzeniem. Zawsze z uśmiechem na twarzy oglądają kolorowe książki dla dzieci.


12 czerwca 2012r w  Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej odbyło się II spotkanie partnerskie na rzecz rozwoju kultury - ?Skarby Naszej Gminy?. Celem jest wytyczenie kierunków działań, określenie zadań do realizacji. Eugenia Kosmowska ? kierownik biblioteki powitała przybyłych gości; dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II - Daniela Mike, nauczycielki z Gimnazjum Miejskiego i przedszkola, Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu - Jarosława Gnat z Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, radnych z Rady Miejskiej, leśniczego-  Andrzeja Nowickiego i pozostałych zaproszonych gości. Wspierała nas pani Beata Pawłowicz z Centrum Aktywności  Lokalnej CAL w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Na drugim spotkaniu skupiono się na realizacji pierwszego pomysłu,  dotyczącego wydania kalendarza na rok 2014.  Tematem wiodącym są ?Skarby Naszej Gminy?. Każdy miesiąc, inny temat ? ?Skarb?. Nad strukturą kalendarza będziemy pracować cały  rok 2013. Każdy z uczestników przedstawił swój pomysł na poszczególne miesiące. Tym samym przydzielono zadania do realizacji.

Zawiązało się Partnerstwo lokalne liderem partnerstwa zostały, panie - Justyna Jasik i Barbara Garsztka-Zientek z  Gimnazjum Miejskiego w Szlichtyngowej. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze.

Ustalono termin III spotkania na wrzesień 2012.

 


15 czerwca 2012 r. o godz. 17.00 biblioteka
zaprasza miłośników piłki nożnej na mini konkurs
o tematyce "Krótka historia mistrzostw".

 

Moduł V: Biblioteka - miejsce z potencjałem rozwoju.

Jest podsumowaniem dotychczasowej pracy bibliotekarzy w poszczególnych modułach. Przyjrzeniu się planowi rozwoju biblioteki. Co należy poprawić a co jeszcze zmienić. Wróciliśmy do misji i wizji biblioteki. A ponadto uczestnicy szkolenia pracowali w grupach na planowaniu strategicznym i projektowaniu działań, tworzeniu projektów i budowaniu poszczególnych jego części. W tych pięciu modułach zdobyliśmy umiejętności, które będą realizowane w dalszej pracy bibliotekarskiej. Szkolenie prowadziła jak zwykle profesjonalnie - Pani Beata Pawłowicz z Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.


16 maja 2012 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej odbyło się pierwsze spotkanie, którego głównym celem jest zainicjowanie partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju kultury "Skarby Naszej Gminy"

"Nigdy nie dostrzegamy skarbów, które mamy przed oczyma"
Paulo Coelho


Powitanie zaproszonych gości przez Eugenię Kosmowską - kierownika biblioteki. Przedstawienie krótkiej relacji z uczestnictwa II rundy Programu Rozwoju Bibliotek i jakie płyną z tego korzyści dla użytkowników instytucji kultury i bibliotekarzy. W dalszej części programu wysłuchaliśmy koncert muzyczny w wykonaniu dzieci ze Szlichtyngowej - uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. K. Kurpińskiego we Wschowie. A laureaci konkursu poetyckiego z naszego gimnazjum prosto ze Wschowy przybyli do biblioteki z nauczycielką j.polskiego - Agnieszką Grzelak aby umilić spotkanie.

 

Następny punkt programu.


Partnerstwo - dlaczego i po co? - wystąpienie Beaty Pawłowicz z Centrum Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie. Razem łatwiej można podzielić się obowiązkami, odpowiedzialnością. Wspólnie cieszyć się z sukcesów ale też przeżywać porażki. Po prezentacji uczestnicy spotkania podjęli dyskusję na temat partnerstwa. Zaproszeni goście biliby zainteresowani podjęciem takiej inicjatywy na rzecz wspierania aktywności lokalnej. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób. Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej - Jan Wardecki, z-ca Burmistrza - Jolanta Wielgus, Dyrektor Gimnazjum - Czesława Świercz, radni Rady Miejskiej w Szlichtyngowej, nauczyciele ze szkół naszej gminy, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- Maria Mruk, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia - Jarosław Gnat, Starostwo Wschowskie Zarząd Powiatu - Dorota Kostka, partnerzy lokalni, bibliotekarze.

Na zakończenie ustalono termin drugiego spotkania na 12.06.2012r.