Historia biblioteki rozpoczęła się w 1949 r.

1949r.

16 stycznia został otwarty punkt biblioteczny z siedzibą w Rynku jako filia Wschowskiej Biblioteki Powiatowej. W organizowanie biblioteki duży wkład wniosła Stefania Sokołowa a pierwsze książki pochodziły z darów społeczeństwa. W następnych latach ster przejęła Bronisława Połunkiszkis, której udało się zwiększyć liczbę tomów. Przez krótki okres zapisała się w kronice jako bibliotekarka Kazimiera Morawska.


1968r.
Kierownikiem Gromadzkiej Biblioteki Publicznej została Aleksandra Polak, prawdziwa miłośniczka ksiąg, była bibliotekarką z powołania.
Zapisała chlubną kartę w bogatej kronice wydarzeń Szlichtyngowskiej Wypożyczalni.


1976r.
30 września został oddany do użytku nowy lokal przy Domu Kultury, gdzie przeniesiono księgozbiór i powstała Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Szlichtyngowej.


1979r.
Po odejściu na emeryturę pani Aleksandry Polak na stanowisko kierownika biblioteki powołano panią Eugenię Kosmowską.


2016r.
Po wieloletniej pracy na emeryturę przeszła Pani Eugenia Kosmowska wielka miłośniczka książek, poezji a przede wszystkim osoba, która swoja postawą udowadniała, że nie ma rzeczy niemożliwych. Dnia 14 listopada na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej została powołana Pani Anna Neć.