12 maja o godz. 15:00 wybraliśmy się do parku na dyżur z książką pod tytułem: Mówię ładnie - bo czytam! Każdy pomysł na promocję i wspieranie inicjatyw w relacji bibliotekarz - czytelnik i książka jest dobry.

Z okazji XIII ogólnopolskiego tygodnia bibliotek odbyło się spotkanie z grupą dzieci szkolnych w Starych Drzewcach pt. Czytanie łączy pokolenia