XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 8-15 Maja 2016. Tegoroczne hasło ?Biblioteka inspiruje?.
Ciągle zadaję sobie pytanie?!  Czy można obejść się bez książki? nie można, bo świat byłby ubogi i nieciekawy. Czy można obejść się bez bibliotekarki? nie można bo kto udzieliłby wskazówek i służył pomocą, dlatego proszę was pamiętajcie o bibliotekach i bibliotekarkach. To tak na marginesie.
Przechodzę do meritum sprawy. Pragnę skupić się na fantastycznych warsztatach, które przeprowadził  Zbigniew Masternak.

Zbigniew Masternak, prozaik, autor scenariuszy filmowych. Pracuje nad autobiograficznym cyklem powieściowym Księstwo. Warsztaty odbyły się 12 maja 2016r., obok biblioteki w Świetlicy miejskiej w Szlichtyngowej uczestniczyła młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej.

Pan Zbigniew przedstawił program warsztatów:
1. Wprowadzenie do sztuki tworzenia scenariuszy filmowych, konstrukcja scenariusza, czym jest scenariusz, o punktach zwrotnych w scenariuszu.
2. Omówienie konstrukcji głównego bohatera i bohaterów drugiego planu, główny bohater a plot sytuacyjny, główny bohater a bohaterowie drugiego planu
3. Sposób pisania dialogów, określenie bohaterów poprzez sposób mówienia
4. Przygotowanie własnych pomysłów scenariuszowych.

Młodzież podzielona była na grupy i przystąpiła do pracy na pomysł scenariusza o swojej miejscowości. Przyznać należy, że scenariusze były ciekawe choć nie wszystkie na temat. Młodzież poważnie podeszła do zadania  i przyjemnie spędziła czas  lekcyjny. Na koniec Zbigniew Masternak podsumował warsztaty i udzielił kilka wskazówek, zwrócił uwagę na błędy jakie zostały popełnione przy pisaniu scenariusza.