Szkolenia były szansą na poznanie nowych osób z niemal całej Polski oraz okazją do wymiany doświadczeń związanych z Programem Rozwoju Bibliotek i codziennym funkcjonowaniem bibliotek publicznych. Program Rozwoju Bibliotek zakładał, że biblioteki wiodące mogą wysłać na szkolenie także wskazaną przez siebie osobę ze środowiska lokalnego, która uczestniczyła wcześniej w szkoleniach podstawowych. W związku z tą możliwością przyjaciel biblioteki- Aneta Gil pojechała na szkolenie specjalistyczne."Miejsce dla obywateli: e-administracja". Szkolenie odbyło się w Warszawie i było prowadzone przez Szymona Osowskiego. Na szkoleniu zapoznano się podstawami prawa administracyjnego, definicją informacji publicznej i prawem dostępu do informacji publicznych, uzyskano informacje jakie prawa i obowiązki ma obywatel, w jaki sposób i gdzie składać wnioski oraz skargi, poddano analizie informacje zawarte w Biuletynach Informacji Publicznej oraz zdobyto umiejętności praktyczne z zakresu korzystania z usług elektronicznych urzędów.W ciągu ostatnich miesięcy w ramach projektu edukacyjnego realizowanego przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL pracownicy biblioteki oraz przedstawiciele środowiska lokalnego mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach specjalistycznych Programu Rozwoju Bibliotek.

Do wyboru było kilka tematów szkoleń, w związku z czym bibliotekarze, bibliotekarki i partnerzy lokalni rozjechali się w różne miejsca Polski. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej jako biblioteka wiodąca wzięła udział w tego typu szkoleniach. Panie Bibliotekarki ze Szlichtyngowej oraz z Filii Biblioteki Publicznej w Starych Drzewcach wzięły udział w dwóch szkoleniach specjalistycznych: "Miejsce dla młodych" we Wrocławiu oraz "Miejsce bez barier: usługi dla seniorów i niepełnosprawnych" w Stęszewie. We Wrocławiu zdobyto umiejętności komunikacji niezbędnej w pracy z młodymi ludźmi oraz poznano sposoby współpracy z dziećmi i młodzieżą. Na drugim szkoleniu poznano definicję osoby starszej i niepełnosprawnej, zasady pomagania im w codziennym życiu, zdobyto umiejętności komunikowania się z tymi osobami. Wyświetlono również film mówiący o tym, że niepełnosprawność wcale nie musi eliminować z życia społecznego, rodzinnego i intymnego. Doświadczalnie poznano bariery architektoniczne napotykane przez osoby niepełnosprawne.  Szkolenie prowadzili trenerzy: Tomasz Bidul i Dominik Rymer, którzy z problemem niepełnosprawności borykają się na co dzień.