Korzystanie z katalogów w bibliotece - ćwiczenia praktyczne. Wizyta w dniu 03.10.2012 r.