12 czerwca 2012r w  Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej odbyło się II spotkanie partnerskie na rzecz rozwoju kultury - ?Skarby Naszej Gminy?. Celem jest wytyczenie kierunków działań, określenie zadań do realizacji. Eugenia Kosmowska ? kierownik biblioteki powitała przybyłych gości; dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II - Daniela Mike, nauczycielki z Gimnazjum Miejskiego i przedszkola, Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu - Jarosława Gnat z Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, radnych z Rady Miejskiej, leśniczego-  Andrzeja Nowickiego i pozostałych zaproszonych gości. Wspierała nas pani Beata Pawłowicz z Centrum Aktywności  Lokalnej CAL w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Na drugim spotkaniu skupiono się na realizacji pierwszego pomysłu,  dotyczącego wydania kalendarza na rok 2014.  Tematem wiodącym są ?Skarby Naszej Gminy?. Każdy miesiąc, inny temat ? ?Skarb?. Nad strukturą kalendarza będziemy pracować cały  rok 2013. Każdy z uczestników przedstawił swój pomysł na poszczególne miesiące. Tym samym przydzielono zadania do realizacji.

Zawiązało się Partnerstwo lokalne liderem partnerstwa zostały, panie - Justyna Jasik i Barbara Garsztka-Zientek z  Gimnazjum Miejskiego w Szlichtyngowej. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze.

Ustalono termin III spotkania na wrzesień 2012.