Moduł V: Biblioteka - miejsce z potencjałem rozwoju.

Jest podsumowaniem dotychczasowej pracy bibliotekarzy w poszczególnych modułach. Przyjrzeniu się planowi rozwoju biblioteki. Co należy poprawić a co jeszcze zmienić. Wróciliśmy do misji i wizji biblioteki. A ponadto uczestnicy szkolenia pracowali w grupach na planowaniu strategicznym i projektowaniu działań, tworzeniu projektów i budowaniu poszczególnych jego części. W tych pięciu modułach zdobyliśmy umiejętności, które będą realizowane w dalszej pracy bibliotekarskiej. Szkolenie prowadziła jak zwykle profesjonalnie - Pani Beata Pawłowicz z Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.