16 maja 2012 r. o godz. 14.00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej
odbędzie się pierwsze spotkanie, którego celem jest zainicjowanie partnerstwa lokalnego
na rzecz kultury - "Skarby Naszej Gminy"
"Nigdy nie dostrzegamy skarbów, które mamy przed oczyma"
Paulo Coelho.

Na spotkanie zaproszono - władze samorządowe, dyrektorów szkół, kierownika Referatu Oświaty, Kultury
i Zdrowia przy Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, prezesa Stowarzyszenia "Grupa Virtus", przyjaciół biblioteki. W spotkaniu weźmie udział animatorka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL Beata Pawłowicz.