Biblioteka przyjęła ofertę Programu Rozwoju Bibliotek i przystąpiła do kampanii
"Biblioteka-miejsce bezpiecznego Internetu" mającej
na celu popularyzację zasad bezpiecznego korzystania
z Internetu wśród młodych użytkowników bibliotek.