W dniu 25.10.2023 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zaprosiła Panią Monikę Sawicką – Kacprzak (pisarkę, autorkę książek dla dzieci i dorosłych, dziennikarkę), która przygotowała warsztaty tematyczne dla szkół znajdujących się na terenie naszego miasta i gminy. Dwie szkoły ( Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach oraz Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Jędrzychowicach) zdecydowały się na warsztaty „Kto ty jesteś? Polak mały!”, który skierowany był do uczniów klas „O”-III. W pierwszej części uczniowie mieli możliwość utrwalić lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie symboli narodowych. Między innymi dowiedzieli się jakie barwy znajdują się na polskiej fladze i co symbolizują, jak wygląda nasze godło i skąd wziął się na nim orzeł, czy kim był Józef Wybicki i generał Henryk Dąbrowski. W części warsztatowej, dzieci rozwiązywały krzyżówki, quizy oraz karty pracy.

Dla starszych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej (klasy VII-VIII) Pani Monika Sawicka - Kasprzak przygotowała temat „Aleksander Hrabia Fredro – smutny komediopisarz”.  Podczas tych zajęć uczniowie poznali najważniejsze fakty z biografii autora, zapoznali się z jego dorobkiem literackim oraz jego twórczością artystyczną.  W drugiej części spotkania nasi uczestnicy mieli okazję poćwiczyć swoją wyobraźnię oraz kreatywność poprzez napisanie alternatywnego zakończenia utworu Aleksandra Fredry.