Z okazji przypadającego na 03.06. Dnia Savoir-vivre Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej po raz drugi zorganizowała lekcję biblioteczną pt. „Savoir-vivre na co dzień”. Odbyła się ona 31.05.2023, a wzięła w niej udział klasa III „b” (SP Szlichtyngowa). Celem zajęć było uświadomienie uczniom, że zasady dobrego wychowania obowiązują nie tylko w takich miejscach, jak teatr czy elegancka restauracja, ale również w szkole, sklepie, autobusie, a nawet w internecie.  

Uczniowie brali czynny udział w lekcji – wcielali się w role podczas scenek z życia codziennego. Musieli sami zadecydować m.in. jak zachować się w muzeum, czy trzeba ustępować miejsca starszym osobom w autobusie oraz co zrobić w kinie z telefonem. W każdej sytuacji uczestnicy spotykali się z tzw. „przykładem negatywnym” – choć miał on charakter humorystyczny, służył uświadomieniu dzieciom, jakie skutki ma nieprzestrzeganie zasad savoir-vivre.

Podczas lekcji zapoznaliśmy uczniów z książkami dotyczącymi dobrych manier, które mogą wypożyczyć z naszej biblioteki.

Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał pamiątkową zakładkę „Pamiętam o savoir vivre na co dzień” z wybraną zasadą.

 

Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie i kreatywność!