Dnia 14.04.2023 zaprosiliśmy klasę VI b (SP Szlichtyngowa) na lekcję biblioteczną pt. „Lekcja słownikowa z Wisławą Szymborską i Aleksandrem Fredrą”. Chcieliśmy w ten sposób zwrócić uwagę na wybitnych Patronów Roku 2023.

Młodzież pracowała ze zróżnicowanymi słownikami: ortograficznym, frazeologicznym, synonimów oraz słownikami lektur i poezji. Zadania podzielono na trzy rundy – każda wymagała posłużenia się innym słownikiem. Postać i twórczość Szymborskiej oraz Fredry stanowiły inspirację do ułożenia poszczególnych pytań. Uczniowie m.in. wyjaśniali związki frazeologiczne i szukali synonimów do słów pochodzących z wierszy W. Szymborskiej czy szukali informacji na temat „Zemsty” A. Fredry i lat życia owego autora. Praca odbywała się w grupach. Często o tym, jaki słownik otrzymała dana drużyna decydowały wiedza i refleks – trzeba było zgłosić się najszybciej i poprawnie odpowiedzieć na pytanie.

Na zakończenie uczestnicy mieli za zadanie w zaledwie kilka minut ułożyć ciąg wyrazów, gdzie następne słowo zaczynało się od ostatniej litery poprzedniego. Dodatkowo każdy wyraz musiał zawierać przynajmniej jedną trudność ortograficzną (tzn. h, ch, rz, ż, u lub ó). Najdłuższy ciąg zawierał aż 32 słowa!

Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom, że słowniki są rzetelnym źródłem informacji, dlatego mogą stanowić pożyteczną pomoc w nauce.