W dniach 1.07.-2.07.2022 odbyły się uroczyste obchody Dni Szlichtyngowy z okazji 378-lecia istnienia miasta. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej przy współpracy z Muzeum Ziemi Wschowskiej przygotowała obchody podczas pierwszego dnia, tj. 1.07.2022:

1.    Mieliśmy zaszczyt gościć Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie Panią Małgorzatę Gośniowską-Kola, która wręczyła ufundowane przez siebie stypendia dla najzdolniejszych uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2021/2022. Jednorazową nagrodę pieniężną otrzymało czterech uczniów: Janusz Lajzner (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej), Marek Winiarski (Szkoła Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach) oraz Martyna Kurosz i Oliwer Krawczyk (Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach.

2.  Odbyły się warsztaty dla dzieci pt. „Legendy naszego regionu”. Zajęcia rozpoczęły się prezentacją, którą przedstawiła pani Anna Napierała – historyk oraz pracownik Muzeum Ziemi Wschowskiej. Dzieci musiały uważnie słuchać legendy, aby następnie przejść do zajęć plastycznych, na których uczestnicy warsztatów mieli narysować sen. Nasi mali słuchacze ochoczo przystąpili do narysowania krótkiej historyjki obrazkowej pt. „Co śniło się pasterzowi”. Zajęcia miały charakter zabawowy, gdyż podczas rysowania dzieci dodatkowo szukały myszek pochowanych na malowankach. Wszystkie prace okazały się bardzo ciekawe – dzieci przelały na papier najróżniejsze marzenia senne pasterza.

3.  Mieszkańcy mogli obejrzeć aż trzy wystawy (dostępne były również dnia 2.07.2022):

- „Szlichtyngowa w obiektywie” – wystawa zdjęć dawnej Szlichtyngowy, którą ubogacały starodawne przedmioty codziennego użytku

- „Nasze miasto w literaturze” – prezentacja książek, broszur związanych z miastem Szlichtyngowa oraz rodem jej założyciela – Jana Jerzego Szlichtynga.

- „Niepodległość – droga do wolności na okolicznych ziemiach” – dzięki wystawie przygotowanej przez pracowników Muzeum Ziemi Wschowskiej można było zapoznać się z historią naszego regionu w kontekście walki o niepodległość Polski

4.   Prelekcję pt. „Ziemia wschowska 1136-1793” wygłosił pan Mateusz Szałata z Muzeum Ziemi Wschowskiej, który przybliżył nam najważniejsze oraz najciekawsze informacje dotyczące historii Wschowy i okolicznych ziem.

5.   Podczas pierwszego dnia obchodów został zaprezentowany również wiersz pt. „W Szlichtyngowie w dzień zimowy”. Został on stworzony przez mieszkańców naszej gminy w ramach zabawy ogłoszonej przez nas podczas tegorocznych ferii zimowych. Wiersz został przedstawiony w formie filmiku, w którym autorzy (lub inna osoba w ich imieniu) odczytali fragmenty przez siebie napisane.

6.  Mieszkańcy podziwiali również wystawę prac, które wpłynęły na konkurs plastyczny „Moja gmina – ciekawa kraina”. Dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie ze szkół podstawowych przedstawili miejsca w gminie Szlichtyngowa, które uważają za najciekawsze. Laureatami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali:

Przedszkole:

·        I miejsce – Michalina Ulok

·        II miejsce – Elena Miaskowska

·        III miejsce - Nadia Nalepińska

wyróżnienie – Konrad Nalepiński

Kategoria klas I-III:

·        I miejsce – Franciszek Schmuck

·        II miejsce – Bartosz Suleja

·        III miejsce Gabriel Schmuck

wyróżnienie Fryderyk Shymanskyy

Każdy mieszkaniec mógł również oddać głos na ulubioną pracę. Po podliczeniu głosów Nagrodę Publiczności otrzymał Bartosz Suleja.

7.      Ponadto mieliśmy okazję wysłuchać wierszy naszych lokalnych, młodych twórców. Swoje utwory przedstawili: Hanna Wilińska (Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach) – wiersz pt. „Mój dom”, Oliwia Rogińska (Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „INKI” w Starych Drzewcach) – wiersz pt. „Miejsce ukochane” oraz Amelia Pańczar – wiersz „Początek wakacji” napisany przez Julię Baziuk, Aleksandrę Czyczyk, Amelię Pańczar (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej).