W dniu 12.12.2011 dzieci 5-6 letnie z grupy Smerfów i Biedronek wzięły udział w II Basiowym Balu Pasiastych, zorganizowanym przez Panie z Biblioteki Publicznej Miasta I Gminy w Szlichtyngowej E. Kosmowską i S. Miedziaszczyk. Tegoroczny Bal miał na celu promowanie postaw otwartości względem ludzi o innym kolorze skóry, innym wyznaniu. Hasłem balu było "Haiti"- wyspa a raczej jej mieszkańcy, których dotyka problem głodu. Na balu obowiązywał strój pasiasty, gdyż w ten właśnie sposób ubiera się Basia tytułowa bohaterka książek Z. Staneckiej.
Dzieci poznały jedną z przygód Basi. W przerwie na odpoczynek opowiadanie "Basia i braciszek"
przeczytał dzieciom zaproszony gość-Pani Marta Góral.

Bawiliśmy się przy muzyce, przygrywał nam na akordeonie Pan Michał Pabierowski.
Były tańce i pląsy. Bal zakończył słodki poczęstunek i wspólne pamiątkowe zdjęcie.


Notatkę przygotowała Katarzyna Mika.

 

Zapraszamy na cykl objazdowej poezji w naszej gminie. Pierwsze spotkanie planujemy pod koniec stycznia 2012r. we Filii Stare Drzewce. Osoby piszące wiersze z naszego terenu, którzy pragną pochwalić się swoją twórczością prosimy o kontakt z filią Stare Drzewce. O szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie.12 grudnia 2011 obok biblioteki odbył się bal dla przedszkolaków. Na akordeonie przygrywał pan Michał. Dzieci świetnie się bawiły. W czasie przerwy pani Marta czytała dzieciom książkę Zofii Staneckiej: Basia i pieniądze.

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek.
Program ma ułatwić bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń.
Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
PRB potrwa do 2013 roku.

13 września 2011 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze
odbyło się spotkanie informacyjne inaugurujące II rundę Programu Rozwoju Bibliotek.
Do drugiej rundy aplikowały 604 biblioteki w tym 18 z południowej części województwa lubuskiego. Do finału zakwalifikowało się 8 placówek ( 2 wiodące i 6 partnerskich, jedną z wiodących jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.
Więcej informacji o programie na stronie www.biblioteki.org, zdjęcie z WIMBP z Zielonej Góry.Biblioteka otrzymała sprzęt komputerowy:

1. Zestaw komputerowy -2 szt.,
2. Laptop,
3. Urządzenie wielofunkcyjne,
4. Drukarka,
5. Projektor, ekran, aparat cyfrowy.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej Filia Stare Drzewce otrzymała sprzęt komputerowy.
- zestaw komputerowy 2 szt., urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny.

Biblioteki otrzymają ważne wsparcie merytoryczne, organizacyjne i technologiczne.
Cykl praktycznych szkoleń. Udział bibliotekarek w warsztatach planowania rozwoju biblioteki
(5 dwudniowych sesji).

7-8 października 2011 wszystkie bibliotekarki uczestniczyły na pierwszych warsztatach
planowania rozwoju biblioteki. Poznałyśmy skuteczne metody pracy w zespole.
Pracowałyśmy w zespole nad misją i wizją biblioteki. Jak należy opracować SWOT swojej biblioteki.

7-8 grudnia 2011
Moduł II Biblioteka - miejscem zasobów wiedzy i kultury.
Na tej sesji pracowaliśmy w grupach w jaki sposób przyciągnąc grupy społeczności lokalnej
do współpracy z biblioteką i co może oferować biblioteka dla dla tych grup. W jaki sposób rozpoznać te grupy
i jak przeprowadzić badania. Cały czas pracujemy nad planem rozwoju biblioteki. Trenerem warsztatów jest Beata Pawłowicz, która profesjonalnie prowadzi te warsztaty i stwarza wokół nas miłą atmosferę.


 

ROK  CZESŁAWA  MIŁOSZA

Z okazji setnej rocznicy urodzin polskiego noblisty, Gimnazjum w Szlichtyngowej oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej organizują konkurs recytatorski oraz konkurs plastyczny poświęcone
twórczości Czesława Miłosza.

Cele konkursu:

* zainteresowanie młodzieży poezją i prozą Czesława Miłosza, przybliżenie twórczości
noblisty, pielęgnowanie dobrych wzorów - klasyki literatury polskiej i światowej;
* poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka;
* rozwijanie talentów recytatorskich, aktorskich, plastycznych;

Czas i miejsce konkursu:

29 listopada 2011 r., o godz. 8.15 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.

 

Warunki uczestnictwa:
1/ Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, rozgrywa się w dwóch kategoriach   wiekowych:
a/  szkoła podstawowa
b/  gimnazjum
2/  Uczestnik przygotowuje do recytacji 1 utwór - wiersz lub fragment prozy.
Szkoła podstawowa może wytypować maksymalnie 5 uczestników.
3/  Występ nie powinien przekroczyć 5 minut.
4/  Prace plastyczne, będące ilustracją treści jednego utworu Cz. Miłosza:
Piosenka o końcu świata, Dar, Przy piwoniach, Przypowieść o maku,
wykonane dowolną techniką na formacie A4, będą przyjmowane w dniu
konkursu przez organizatorów. Na odwrocie należy je podpisać.
5/ Udział w konkursie zgłasza szkoła, powiadamiając organizatora telefonicznie:
Gimnazjum w Szlichtyngowej: (65) 549 23 38 lub 505 031 453, 695 409 464.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać u Organizatora.

Sympatyczne z wdziękiem poprowadzone spotkanie autorskie z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel. W spotkaniu uczestniczyły dzieci  ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej. Dzieci aktywnie uczestniczyły w tym spotkaniu. Brały udział w dyskusji i poznały proces powstawania książki krok po kroku.
Dzieciaki były"fantastyczne" taki zwrot użyła autorka wpisują się do kroniki.

 

14 września 2011 r.  Biblioteka to tradycja a książka wiecznie żywa o tym świadczy zapał do książki przedszkolaków.


12 września 2011 roku dzieci z klasy drugiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej odwiedziły bibliotekę wraz z panią Elżbietą Jują.
Po wypełnieniu zobowiązań przez rodziców, dzieci wypożyczyły książki. Uczniowie z klasy II na początek roku szkolnego pragną zaprzyjaźnić się z książką.